Regina del Rifugio (Priebėgos Karalienės) fondas nori remti Gloriosa Trinità katalikų judėjimą jo evangelizacinėje veikloje. Lėšų rinkimo ir panaudojimo kriterijai yra įkvėpti Dievo žodžio: „Kai aukoji Viešpačiui auką, tegul tavo dešinė nežino, ką daro tavo kairė“ (Mt 6, 3–4a).

Regina del Rifugio fondą įkūrė kun. Andrzej Swiecinski ir grupė šeimų, kurios ilgus metus gyveno dalijimosi ir maldos patirtimi pagal krikščioniškus principus, vykdydamos Katalikų Bažnyčios pastoracinę veiklą.

ŠALPOS FONDO TIKSLAI:

> SKATINTI IR RUOŠTI JAUNŲ ŽMONIŲ, SUTUOKTINIŲ, IŠSISKYRUSIŲ, KUNIGŲ IR SESERŲ FORMAVIMĄ IR ATSINAUJINIMĄ;

> RENGTI KRIKŠČIONIŠKO FORMAVIMO KONFERENCIJAS, SEMINARUS, MOKYMUS, PARODAS IR PILGRIMINES KELIONES ITALIJOJE IR UŽSIENYJE;

> VEIKTI GAMTOS IR MENO PAVELDO APSAUGOS LABUI IŠSAUGANT IR ATSTATANT KULTŪROS PAVELDĄ.

Paremkite mus

Jei norite padėti mums paremti Operą ir visas mūsų iniciatyvas…

Se vuoi aiutarci a sostenere l’Opera e tutte le nostre iniziative il nostro conto corrente bancario è:

IBAN:IT02U0306909606100000014743
Intestatario: FONDAZIONE REGINA DEL RIFUGIO
INTESA SANPAOLO SPA

Banco Posta – nr.conto 000069300861
IBAN: IT62K0760101600000069300861

CODICE FISCALE 97370330157

In data 17 Maggio 2011 la Fondazione Regina del Rifugio è stata iscritta al Registro della refettura di Milano al nr.1197. Con questo riconoscimento a livello nazionale, le aziende che effettuano donazioni alla Fondazione possono recuperare il costo nei limiti stabiliti dalla legge.