Zakończenie wizyt pastoralnych ks. ANDRZEJA ŚWIĘCIŃSKIEGO w Polsce i na Litwie

Wrzesień upłynął pod znakiem obecności ks. Andrzeja Święcińskiego. Wspólnoty z poszczególnych miast w Polsce oraz nasi Bracia i Siostry z Litwy mogli uczestniczyć w spotkaniach, Mszach Św. i Adoracjach Najświętszego Sakramentu prowadzonych i celebrowanych przez Założyciela Ruchu. Był to niewątpliwie czas KAIROS, dany wspólnocie jako wyraz błogosławieństwa, umocnienia, wyznaczenia nowych celów ewangelizacyjnych. Dopełnieniem radości stała się obecność grupy Allenaza z Włoch, którzy podczas Adoracji w Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Łomży wspólnie z ks. Andrzejem modlili się nad całym Ruchem. Obfitość darów i łask poprzez zawarcie związków małżeńskich Młodych ze wspólnoty, konsekrację ks. Mateusza, błogosławieństwo nowych Trynitarzy w Polsce i na Litwie – to owoce  obecności Założyciela a przede wszystkim działania Ducha Świętego w sercach członków GT.