Odszedł do Pana ks. Antoni Paniczko – przyjaciel i opiekun wspólnoty GT w Białymstoku

W środę 17 listopada 2021 r. w wieku 59 lat w 33 roku kapłaństwa, zmarł ks. kan. Antoni Paniczko, pierwszy proboszcz i budowniczy kościoła pw. św. Józefa Oblubieńca NMP na os. Pieczurki w Białymstoku. Bardzo dobry kapłan, który wiernie służył wpólnocie GT jako jej opiekun. Niech Pan Bóg ma Jego duszę w Swojej opiece.

Facebook