Święto Matki Bożej Ostrobramskiej, MATKI MIŁOSIERDZIA – patronki Ruchu Gloriosa Trinità

16 listopada przypada Święto Matki Bożej Ostrobramskiej, Matki Miłosierdzia – patronki Ruchu Gloriosa Trinità.
Maryja jest Matką Miłosierdzia. Przez Jej pośrednictwo spływa na świat i każdego człowieka miłosierdzie Boga w postaci wszelkich łask. Jej macierzyństwo wobec wszystkich ludzi trwa nieustannie. Powierzajmy Jej w modlitwie całe nasze życie, każdego człowieka, naszą całą wspólnotę Gloriosa Trinità, Założyciela, Alleanzę, kapłanów, siostry zakonne, osoby konsekrowane, trynitarzy, osoby będące na szlaku konsekracyjnym i na szlaku trynitarzy.
MATKO MIŁOSIERDZIA – módl się za nami!
Facebook