II formacyjne spotkanie na SZLAKU TRYNITARZY Ruchu Gloriosa Trinità w Sanktuarium Miłosierdzia Bożego w Łomży

15 stycznia 2023 odbyło się II formacyjne spotkanie na SZLAKU TRYNITARZY w Sanktuarium Miłosierdzia Bożego w Łomży, które poprowadzili kapłani konsekrowani dla Ruchu Gloriosa Trinità: ks. Jacek Czaplicki, ks. prałat Jerzy Abramowicz, ks. Mateusz Gąsowski oraz moderatorzy Trynitarzy – Elżbieta i Adam Świtaj. Był to niewątpliwie piękny i bogaty czas przepełniony Bożą obecnością podczas Adoracji Eucharystycznej i Mszy Świętej. Konferencję wygłosił ks.  prałat Jerzy Abramowicz, homilię – ks. Jacek Czaplicki, a świadectwo o byciu trynitarzem – nasz brat Andrzej z Łomży. Chwała Panu za dar tego spotkania.
Facebook