NOWOROCZNO – OPŁATKOWE SPOTKANIE wspólnoty GT GIŻYCKO

„Na początku było Słowo, a Słowo było u Boga i Bogiem było Słowo…..” (J1,1-18)

NOWOROCZNO – OPŁATKOWE SPOTKANIE GT GIŻYCKO rozpoczęliśmy Słowem Bożym, modlitwą i błogosławieństwem ks. Karola Czaplickiego. Niech Słowo to nas prowadzi w służbie wspólnocie oraz bliźnim otwierając nas na miłość Bożą. Dziękujemy za wspólny czas i modlitwę, za każdego człowieka, za komunię serc. Chwała Panu!
Facebook