ALLELUJA!!! – Jezus żyje! Nie ma Go tu – ZMARTWYCHWSTAŁ – WIELKANOC 2023

Niech Zmartwychwstały Chrystus pokona w nas wszelką ciemność, napełni serca głębokim pokojem,
radością i miłością pokonującą każdy lęk! Idźmy o świcie na spotkanie z Panem, by w Jego Świętych
Ranach odnaleźć życie i uwielbiać Boga w Trójcy Jedynego za nieskończoną miłość do każdego z nas.
Gloriosa Trinita Polska
Wielkanoc 2023

Facebook