Konsekracja wieczysta członków wspólnoty GT w Łomży

2 lutego br. 10 – ciu członków wspólnoty GT na ręce Założyciela Ruchu ks. Andrzeja Święcińskiego złożyło swe ślubowanie przyjmując konsekrację wieczystą.

Droga duchowa, jaką jest konsekracja, poszerza serce danej osoby, wzmacnia jej miłość, wyostrza spojrzenie oraz uczy słuchania innych. Osoba konsekrowana, będąc znawcą cierpienia ludzkiego, idzie na egzystencjalne peryferie, tam gdzie żyje człowiek cierpiący i poraniony. Życie osoby konsekrowanej jest czasem połowu, dlatego też walczy ona o drugiego człowieka, aby doprowadzić go do Jezusa.

Konsekrowany nieustannie powraca do korzeni swojej wiary, czyli powraca do początków, do myśli Założyciela. Jest to powrót do pierwotnego charyzmatu, a szczególnie komunii serc, która opiera się na prawdzie wyrażonej do drugiego człowieka w zdaniu: Jesteś Sercem Mojego Serca – JSMS. Taka osoba wybiega w przyszłość w łączności z Jezusem, odczytuje Jego misję i projekty życiowe przygotowane zarówno dla jego osobistego życia, a także życia całej wspólnoty. Przyszłość osób konsekrowanych nie nazywa się „coś” ale „Ktoś”, czyli Bóg. Osoba konsekrowana otrzymuje bardzo często światło, czyli tzw. misję prorocką, aby móc odczytywać swoje życie, tak jak widzi je jego Stwórca. Jednocześnie nigdy nie może pozwolić się przeniknąć światu, aby nie stracić tego Bożego światła. To świat musi zostać przeniknięty proroczym duchem, którego Bóg udziela osobom konsekrowanym.

Facebook