Rekolekcje formacyjne Gloriosa Trinità – 1-3.03.2024

REKOLEKCJE FORMACYJNE GLORIOSA TRINITÀ 1-3 marca 2024 r. w ŁOMŻY


W dniach 1-3 marca br. w Łomży odbyły się kolejne formacyjne rekolekcje wspólnoty Gloriosa Trinità, którym przewodniczył ks. Jacek Czaplicki. Bogaty program rekolekcji obejmował m.in: Msze Święte, adorację Eucharystyczną, konferencje, świadectwa osób konsekrowanych i pozostałych uczestników. Konferencję pt. „Apokalipsa wg św. Jana. Listy do siedmiu kościołów: do Pergamonu, Tiatyry i Sardes ” poprowadził ks. dr Zbigniew Skuza.


Tak mało wiem o Bogu. Co mogę powiedzieć po wysłuchaniu wykładu? Czy moja wiedza stała się pełniejsza?
W Prologu apokalipsy św. Jana przeczytamy: „Objawienie Jezusa Chrystusa, które dał Mu Bóg, aby ukazać swym sługom, co musi stać się niebawem, a On wysławszy swojego anioła oznajmił przez niego za pomocą znaków słudze swojemu Janowi. Ten poświadcza, że słowem Bożym i świadectwem Jezusa Chrystusa jest wszystko, co widział. Błogosławiony, który odczytuje, i którzy słuchają słów Proroctwa, a strzegą tego, co w nim napisane, bo chwila jest bliska”. Proste, prawda? Zapowiedź Boga. Proroctwo przyszłości.
Jest to niesamowita księga. Pełna symboli. Gdy zaczynasz słuchać, otwierają się nie tylko uszy, ale oczy, umysł, serce. Listy św. Jana zawarte w Apokalipsie nawiązują do starożytnych realiów, jednak mając za punkt wyjścia śmierć i zmartwychwstanie Jezusa Chrystusa, odkrywają również sens ludzkich dziejów. Czy znajdziemy w Apokalipsie coś, co przełożymy na czasy obecne? Jakkolwiek nie interpretowalibyśmy tych listów, mają one odbicie również w dzisiejszych czasach.
Mną tąpnęło. Apokalipsa sama w sobie, nie jest łatwym tekstem, ale po wykładach ks. dr Zbigniewa Skuzy, który fantastycznie potrafi wprowadzić słuchacza w temat, wiele wiem, o wiele więcej rozumiem. Na pewno zagłębię się w Pismo Święte, czego wcześniej nie robiłam.
Natomiast konferencja prowadzona przez ks. Wojciecha Rzepę pn. „Personalistyczna wizja relacji międzyosobowych” dała początek szerokiemu tematowi relacji w naszym codziennym życiu. Co też ma ogromne znaczenie dla nas wszystkich, łączę tu oczywiście również Wspólnotę GT.
Rekolekcje ewangelizacyjne są dla mnie czasem nie tylko poznawania i odkrywania Boga. Jest to czas przebywania wśród ludzi, którzy patrzą w tym samym kierunku. Ludzi, którzy ubogacają siebie wzajemnie. Bardzo dziękuję za te chwile. Wybierajmy takie perełki, bo są częścią naszego życia. Już się nie powtórzą. Są jedyne.
Kochani, to tylko kilka zdań. Moje osobiste odczucia. Możecie je przeczytać, poddać refleksji. Żeby poczuć, musisz przyjść. Usiąść w wygodnym fotelu auli, wyciszyć, otworzyć umysł na słowo. Możesz tylko zyskać.

Jola


Chwała Panu za dar i owoce tych rekolekcji, za żywą obecność Boga i komunię serc.

Facebook