DZIEŃ SKUPIENIA WSPÓLNOTY Gloriosa Trinita z Grajewa

9 marca br. grajewska wspólnota GT przeżywała swój dzień skupienia, któremu przewodniczył ks. Grzegorz Karwowski – opiekun wspólnoty. Podczas Mszy Świętej w wygłoszonym Słowie Bożym rozważaliśmy temat: „Z Jezusem w Ogrójcu”, natomiast podczas kolejnego spotkania w salkach oraz podczas Drogi Krzyżowej w miejscowości Rajgród tematem było: ,,Chrystus Król ubiczowany”. Po Drodze Krzyżowej rozważaliśmy temat: ,,Paschy Jezusa z Nazaretu”. Dzień skupienia zwieńczyła adoracja Najświętszego Sakramentu. Chwała Panu za tak piękny czas, czas trwania na modlitwie i komunii serc wszystkich uczestników spotkania.

Facebook