POWSTANIE INSTYTUTU TRÓJCY ŚWIĘTEJ

Fundamentalne znaczenie w życiu Ruchu Gloriosa Trinità miało spotkanie z ks. biskupem łomżyńskim Januszem Stepnowskim, który usankcjonował powstanie Instytutu Trójcy Świętej w Łomży.

Elena podkreśliła, że powstanie Instytutu Trójcy Świętej przypomina jej czasy narodzin wspólnoty. Zwróciła uwagę, że zarówno w jednym, jaki i drugim momencie ważne były i są: natchnienie ks. Założyciela, wola Boga i „tak” człowieka, dlatego tak ważne jest całkowite zawierzenie się woli Boga.

Powstanie Instytutu miało miejsce w 20. rocznicę istnienia wspólnoty GT w Polsce i zbiegło się ze Zgromadzeniem Plenarnym Komisji Konferencji Episkopatów Unii Europejskiej (COMECE) w Łomży. Właśnie 17.04.2024 r. w łomżyńskiej katedrze sprawowana była uroczysta Msza Św. Uczestniczyli w niej delegaci poszczególnych konferencji biskupich 27 krajów członkowskich UE. W homilii abp Tadeusz Wojda SAC, przewodniczący KEP zwrócił uwagę, że niezbędną drogę, aby stawić czoła obecnym wyzwaniom w Polsce i uczynić wiarę żywą jest ożywienie kultu eucharystycznego. „Spożywamy Ciało i Krew Pańską, aby ożywić naszą wiarę (…) Jezus daje nam swoje Ciało, by nas umocnić i posłać do głoszenia wiary. Chrześcijanin musi być człowiekiem odważnym, nie może nie głosić Ewangelii” – stwierdził abp Wojda.

Facebook