8 rocznica konsekracji członków Ruchu GT z Białegostoku

20 kwietnia br. w kościele pw. Nawiedzenia NMP przy zespole klasztornym Bernardynów w Tykocinie podczas Mszy Świętej i adoracji Eucharystycznej pod przewodnictwem ks. Wojciecha Wojtacha i w obecności pośród nas Założyciela Ruchu Gloriosa Trinita – ks. Andrzeja Święcińskiego, Eleny, Magdaleny i Tomasza Jakackich oraz osób konsekrowanych Archidiecezji Białostockiej przeżywaliśmy wspólnie 8 rocznicę konsekracji 12 członków GT, którzy w 2016 roku złożyli swe ślubowanie. Bogu niech będą dzięki za dar konsekracji, za piękny czas wspólnej modlitwy, komunii serc i za słowo, które otrzymaliśmy podczas wysłuchanych katechez. Chwała Panu.
Facebook