MISJA ewangelizacyjna w Chur w Szwajcarii

W dniach 11 – 12 maja 2024 roku  delegacje Gloriosy Trinita z Polski i Włoch pod przewodnictwem ks. Andrzeja Święcińskiego i ks. Mateusza Gąsowskiego, uczestniczyły w misji ewangelizacyjnej w Chur i Quarten  w Szwajcarii. Już od pierwszych chwil po przybyciu do Szwajcarii czuliśmy, że jesteśmy bardzo oczekiwani przez siostry i braci tam mieszkających.  Misję poprzedziła wspólna kolacja, która trwała do późnych godzin nocnych w mieszkaniu Joasi w Chur.  Był to szczególny wieczór wypełniony modlitwą, świadectwami, rozmową, podczas którego już rodziła się komunia serc między nami.

Pierwszy dzień misji rozpoczęliśmy od Adoracji Najświętszego Sakramentu, podczas której kapłani posługiwali sakramentem pokuty i pojednania. Był to szczególny czas spowiedzi dla naszych braci i sióstr, którzy muszą przemierzać wiele kilometrów, by uczestniczyć we Mszy św. sprawowanej w polskim języku.

Adoracja  Jezusa Chrystusa w Przenajświętszym Sakramencie z oprawą muzyczną i modlitwą przedstawicieli wspólnoty GT z Włoch i Polski,  mocno poruszała serca naszych braci i sióstr, bardzo spragnionych Boga i modlitwy mieszkających daleko od Ojczyzny. Msza Święta sprawowana przez ks. Andrzeja i ks. Mateusza w ojczystym języku, była dopełnieniem ich radości . Pieśni gloriosowe i katecheza ks. Andrzeja , pełne mocy Ducha św. i Bożej miłości dotykały  serc  uczestników.

Popołudniu odbył się piknik w okolicach Chur, w przepięknie malowniczym górskim krajobrazie, w czasie którego odbyło się wspólne atelier. Był to czas dzielenia się  świadectwem naszego życia we wspólnocie. Drugi dzień misji miał miejsce w Centrum Szensztackim  w Quarten.  Był to  czas pełen Bożej bliskości, miłości i wzruszenia,  oraz komunii serc, która zrodziła się między nami. Owocem misji było przyjęcie mandatu ruchu Gloriosa Trinita przez 14 osób uczestniczących w tym wydarzeniu. Bogu niech będą dzięki za obfite owoce tego spotkania, niezapomniane chwile, które stały się umocnieniem w naszym życiu

Facebook