Fundacja Matka Miłosierdzia pragnie wspierać Ruch Katolicki Gloriosa Trinità we wszystkich formach ewangelizacji.

Kryterium zbierania i wykorzystywania funduszy jest inspirowane Słowem Bożym:

„Kiedy składasz Panu ofiarę, niech prawa ręka nie wie, co czyni lewa” (Mt 6, 3-4a).

Fundację Matkę Miłosierdzia tworzą ks. Andrzej Świeciński oraz grupa 6 osób świeckich, które od lat przeżywają doświadczenie dzielenia się i modlitwy na zasadach chrześcijańskich w ramach duszpasterskiej działalności Kościoła katolickiego.

Projekty Fundacji:

  • działalność wydawnicza: miesięcznik „Kerygmat”, śpiewniki, wydania książkowe;
  • dofinansowanie wydarzeń ewangelizacyjnych: kongregacji, koncertów, seminarium;
  • dofinansowania wypoczynku i rekolekcji dla młodzieży z Polski i zagranicy;
  • pomoc finansowa organizacjom społecznym (co roku przekazujemy 10% naszych wpływów potrzebującym).

Wesprzyj nas

Prosimy o modlitwę za darczyńców i samą Fundację, a także o wsparcie finansowe Fundacji Matka Miłosierdzia – przelew na poniższe konto z dopiskiem: „darowizna na cele statutowe”.

FUNDACJA MATKA MIŁOSIERDZIA
UL. STAWOWA 10, 18-400 ŁOMŻA
REGON: 365726694 NIP: 7182144813 KRS: 0000644075
Numer rachunku
43 1240 5631 1111 0010 7094 6124 (Główny)
86 1240 5631 1111 0010 7096 3004 (konto dla Trinitarzy)
70 1240 5631 1111 0010 7094 6414 (konto dla Konsekrowanych)