Fundacja Matka Miłosierdzia pragnie wspierać Ruch Katolicki Gloriosa Trinità we wszystkich formach ewangelizacji.

Kryterium zbierania i wykorzystywania funduszy jest inspirowane Słowem Bożym:

„Kiedy składasz Panu ofiarę, niech prawa ręka nie wie, co czyni lewa” (Mt 6, 3-4a).

Fundację Matkę Miłosierdzia tworzą ks. Andrzej Świeciński oraz grupa 6 osób świeckich, które od lat przeżywają doświadczenie dzielenia się i modlitwy na zasadach chrześcijańskich w ramach duszpasterskiej działalności Kościoła katolickiego.

Projekty Fundacji:

  • działalność wydawnicza: miesięcznik „Kerygmat”, śpiewniki, wydania książkowe;
  • dofinansowanie wydarzeń ewangelizacyjnych: kongregacji, koncertów, seminarium;
  • dofinansowania wypoczynku i rekolekcji dla młodzieży z Polski i zagranicy;
  • pomoc finansowa organizacjom społecznym (co roku przekazujemy 10% naszych wpływów potrzebującym).

Wesprzyj nas

Prosimy o modlitwę za darczyńców i samą Fundację, a także o wsparcie finansowe: Fundacja Matka Miłosierdzia, nr konta 43 1240 5631 1111 0010 7094 6124, dopisek „darowizna na cele statutowe”. Darowizny można odliczyć od uzyskanego w roku podatkowym dochodu.

FUNDACJA MATKA MIŁOSIERDZIA
UL. STAWOWA 10, 18-400 ŁOMŻA
REGON: 365726694 NIP: 7182144813 KRS: 0000644075
Numer rachunku
43 1240 5631 1111 0010 7094 6124 (rachunek główny, wpłaty z zewnątrz)
86 1240 5631 1111 0010 7096 3004 (konto do wpłat dla Trinitarzy)
70 1240 5631 1111 0010 7094 6414 (konto do wpłat dla Konsekrowanych)