Św. Józef, ofiarny opiekun Maryi i Jezusa… – konferencja ks. Zbigniew Skuza – Rekolekcje GT
Rodowód Jezusa Chrystusa w Ewangelii wg św. Mateusza cz.1 – konferencja – ks. Zbigniew Skuza
Rodowód Jezusa Chrystusa w Ewangelii wg św. Mateusza cz.2 – konferencja – ks. Zbigniew Skuza
Pan rzeczywiście zmartwychwstał – cz. 1 konferencji ks. Zbigniewa Skuzy – Rekolekcje GT w Łomży
Pan rzeczywiście zmartwychwstał – cz. 2 konferencji ks. Zbigniewa Skuzy – Rekolekcje GT w Łomży
Abraham – cz. 1 i 2 konferencji ks. Zbigniewa Skuzy – „W głosie słodkiej ciszy” – Rekolekcje Biblijne Ruchu Gloriosa Trinità
Eliasz – cz. 1 konferencji ks. Zbigniewa Skuzy – „W głosie słodkiej ciszy” – Rekolekcje Biblijne Ruchu Gloriosa Trinità w Łomży
Eliasz – cz. 2 konferencji ks. Zbigniewa Skuzy – „W głosie słodkiej ciszy” – Rekolekcje Biblijne Ruchu Gloriosa Trinità w Łomży
Maryja – konferencja – ks. Zbigniew Skuza – „W głosie słodkiej ciszy” – Rekolekcje Biblijne Ruchu Gloriosa Trinità w Łomży
Ewangelia według św. Marka – najstarsza i najkrótsza Ewangelia – konferencja – ks. Zbigniew Skuza
Ewangelia wg św. Mateusza – Ewangelia ucznia wsłuchanego w Mistrza – konferencja – ks. Zbigniew Skuza
Ewangelia wg św. Łukasza – Ewangelia Bożego Miłosierdzia – konferencja – ks. Zbigniew Skuza
Ewangelia wg św. Jana – Świadectwo umiłowanego ucznia – konferencja – ks. Zbigniew Skuza
Apokalipsa św. Jana – Listy do siedmiu Kościołów – wprowadzenie  – konferencja – ks. Zbigniew Skuza
Apokalipsa św. Jana – List do siedmiu Kościołów: listy do Efezu i Smyrny – konferencja – ks. Zbigniew Skuza
Apokalipsa św. Jana – List do siedmiu Kościołów: listy do Pergamonu, Tiatyry, Sardes – konferencja – ks. Zbigniew Skuza
Apokalipsa św. Jana – List do siedmiu Kościołów: listy do Filadelfii i Laodycei – konferencja – ks. Zbigniew Skuza

Tożsamość

Ruchu Gloriosa Trinità

Posłuszeństwo – konferencja Magdaleny Jakackiej – moderatora Liderów Ruchu Gloriosa Trinità
Służba – konferencja Magdaleny Jakackiej – moderatora Liderów Ruchu Gloriosa Trinità
Cierpienie – konferencja Magdaleny Jakackiej – moderatora Liderów Ruchu Gloriosa Trinità
Komunia serc – konferencja Magdaleny Jakackiej – moderatora Liderów Ruchu Gloriosa Trinità