'Jeżeli Pan domu nie zbuduje, na próżno się trudzą ci, którzy go wznoszą.' (Sal 127)

Wspólnota Gloriosa Trinita opiera się na 5 FILARACH:

1) Chrystologiczny: Jezus Chrystus jest centrum naszego życia, wszystko zaczyna się od Niego i prowadzi do Niego, On jest Alfą i Omegą; wszystkie nasze kroki, gesty, uczynki i intencje muszą wychodzić od Niego i do Niego prowadzić, wszystko musi być czynione dla Chrystusa, w Chrystusie iz Chrystusem. Zwieńczeniem centralnej roli Chrystusa w naszym życiu jest Krzyż, narzędzie walki, które sam Bóg zaproponował nam wszystkim, i które prowadzi nas do codziennego i ostatecznego zwycięstwa nad złem. Chcemy wykorzystać to narzędzie, podążając wszystkimi drogami wskazanymi przez Trójcę Świętą.

2) Antropologiczny: naszym pragnieniem jest wejść w życie człowieka i dzielić jego trudnościami; zanurzyć się w jego cierpieniach, umieć być poruszonym, współczującym; towarzysząc mu w Jezusie zarówno w ciemności, jak i w świetle.

3) Eklezjalny: Chrystus dla zbawienia człowieka założył Kościół. W Kościele, wspólnocie wierzących, uczymy się żyć wspólnotowym aspektem wiary, wcielać ją w środowiskach, w których żyjemy. Jesteśmy dumni, że należymy do Kościoła katolickiego z jego radościami i trudnościami, które są wspólne dla każdego doświadczenia życia wspólnotowego. Sam Jezus Chrystus, Najwyższy Kapłan i Pasterz Kościoła, uczy nas radości, przyjmowania i pokonywania trudności, jednocząc się jako wielka rodzina Synów Bożych.

4) Charyzmatyczny: Chcemy otworzyć się na dary Ducha Świętego, wzywając Go w każdej naszej modlitwie.

5) Ewangelizacyjny: czujemy, że mamy misję głoszenia wszystkim, że Jezus nas kocha w prosty i bezpośredni sposób. Za pomocą tego kerygmatycznego sposobu ewangelizacji pragniemy dotrzeć do wszystkich środowisk: biur, szkół, ulic, klubów, środowisk kulturalnych i sportowych ... itd.

Duchową tożsamość członków Ruchu Gloriosa Trinita charakteryzuje:

Komunia serc: dar od Boga, charyzmat, którym żyjemy i do którego jesteśmy wezwani, aby się nim opiekować i bronić; tworzy wspólnotę bez murów, ludzi, którzy mają te same pragnienia, te same myśli, którzy kierują swoje dusze do Jezusa, nawet na odległość. Ten dar jest ofiarowany przez Boga poprzez modlitwę i chwile życia wspólnotowego. Otwiera nas na wzajemny szacunek, na całkowite zaufanie, które wyklucza podziały i zazdrość.

Akceptacja cierpienia: uznajemy, że cierpienie jest podstawową bronią, która, jeśli jest przeżywana w Jezusie, prowadzi do zwycięstw we wszystkich wydarzeniach życia duchowego i codziennego, zarówno w szczegółach, jak iw najważniejszych sprawach w życiu. Każdy z nas doświadcza cierpienia jako uczestnictwo w życiu Jezusa (kenosis). Jesteśmy przekonani, że w Jezusie nie ma śmierci bez Zmartwychwstania, to daje nam siłę do nadziei.

Pokora: naszym pragnieniem jest stać się małym, całkowicie zapomnieć o sobie, aby pozwolić Jezusowi wzrastać i maleć. Pragniemy spalać siebie jak świece, oświetlając i perfumując środowiska, do których Pan nas ześle, próbując emanować wonią Jezusa, a nie naszą, Jego światła, a nie naszego.

Posłuszeństwo: nie możemy iść drogą Jezusa inaczej, jak tylko przez posłuszeństwo, tak jak On był posłuszny Ojcu. Posłuszeństwo Kościołowi katolickiemu jest fundamentalnym filarem powodzenia naszej misji. Pragniemy być uważnymi słuchaczami, rozpowszechniającymi nauczanie Papieża i Biskupów, zgodnie ze wskazaniami Kościoła. Żyjemy przede wszystkim w posłuszeństwie kapłanowi prowadzącemu, jako przejawowi woli Bożej, i wszystkim kapłanom, którzy posługują we wspólnocie.

Służba: jest oznaką tego, jak bardzo każdy z nas ucieleśnia Jezusa w swoim życiu. Świadectwo i głoszanie tego, co zrobił Jezus, nie jest obowiązkiem, ale wyrazem miłości. Wytrwałość w służbie uczy nas hojności i życia dobroczynnego. Pragniemy wyrazić bezinteresowną i autentyczną służbę.

Poznaj nas

Gloriosa Trinita pragnie zbudować „Wspólnotę bez murów”, w której ludzie, pozostając w swojej specyficznej rzeczywistości życia, żyją w głębokiej komunii serc, krocząc tą samą drogą. Szczególną uwagę zwraca się na tych, którzy żyją w trudnym momencie, czują się zagubieni, odrzuceni, a nawet zawiedzeni. Nasza misja oferuje zasoby ludzkie i duchowe parafiom, które tego sobie życzą, wspierając duszpasterstwo młodzieży i rodziny.

Adoracja

Eucharystia jest centrum naszej duchowości. Podczas adoracji eucharystycznej, w osobistej rozmowie z żywym i prawdziwym Bogiem, rodzą się życiowe wybory i decyzje. Oprócz cichej adoracji przeżywamy także spotkania wspólnotowej adoracji. Modlitwa, pieśni uwielbieniowe i pogłębianie Słowa Bożego to autentyczne chwile uzdrowienia mocą komunii, które przemieniają nasze serce i nasze życie.

Maria

Przeżywamy naszą drogę pod opieką Najświętszej Maryi Panny, do której wstawiennictwa uciekamy się modlitwą różańca, aby sprowadzić Jezusa na świat, służyć Bogu i wstawiać się za bliźnim w Komunii, tak jak ona. Obraz Maryi Królowej Ucieczki jest mile widziany w różnych wspólnotach świata, które świadczą o otrzymanych przez nią łaskach. Każde święto Maryi obchodzone jest z wdzięcznością, a pielgrzymka do Jej poświęconych sanktuariów jest źródłem nowości w drodze, dzięki jej czujnemu i troskliwemu macierzyństwu.

Muzyka

Projekt muzyczny Gloriosa Trinita pragnie, aby charyzmat muzyki i śpiewu służył budowaniu osoby i całej wspólnoty, jako kanał, przez który przechodzi Duch Święty, jako droga do silniejszego spotkania z Bogiem, chwalenia i kochania Go. Projekt muzyczny Gloriosa Trinita przedstawia muzyczne inicjatywy Ruchu i promuje muzyczne wydarzenia ewangelizacyjne, również w porozumieniu z podmiotami, które o to proszą.

ODWIEDŹ NASZ KANAŁ YOUTUBE:
GLORIOSA TRINITA POLSKA MUZYKA

Zatwierdzenie ruchu

W Kościele, Matce i Nauczycielce, uczymy się przykładu świętości, której świadczą ci, którzy nim żyją, pijemy z jego duchowego źródła i karmimy się jego nauką.

W tym celu Gloriosa Trinita bierze udział w wielkich spotkaniach, które proponuje nam Kościół: Światowe Dni Młodzieży; Światowe Spotkania z Rodzinami; Światowe Spotkania z Ruchami. W 2018 roku Papieska Rada ds. Popierania Jedności Chrześcijan zaprosiła Ruch do udziału w Światowym Forum Chrześcijan, reprezentującym Kościół katolicki.

W wywiadzie, którego Gloriosa Trinita udzieliła TV2000 podczas Wigilii Pięćdziesiątnicy Ruchów i Nowych Wspólnot z Papieżem Franciszkiem w Rzymie w 2013 roku, podzieliliśmy się naszym charyzmatem i filarem kościelnym: obejrzyj wywiad.

Jego Ekscelencja Kardynał Dionigi Tettamanzi, arcybiskup Mediolanu, w dekrecie z dnia 4 kwietnia 2007r. podziękował ruchowi Gloriosa Trinita (Prot. gen n 1071), i tak stwierdza: „… I uznaję, że Stowarzyszenie Ruch Gloriosa Trinita należy zakwalifikować do wszystkich zamiarów i celów, jak prywatne stowarzyszenie wiernych, przewidzianych przez Kodeks Prawa Kanonicznego „.

Jego Ekscelencja, arcybiskup Stanisław Stefanek, biskup Łomży, podpisał Dekret Zatwierdzający stowarzyszenie Ruchu Gloriosa Trinita, statut (Prot. n. 299/13/2007) podpisany w dniu 6 marca 2007 roku.

S. E. Mons. Gervasio gestori, biskup San Benedetto del Tronto, Ripatransone, Montalto, w dniu 21 listopada 2010 r., w święto Chrystusa Króla, zatwierdził Ruch Gloriosa Trinita, przewidziany w Kodeksie Prawa Kanonicznego, Prot dekret. 66/210.

W dniu 12 lutego 2013 roku Jego Ekscelencja Edward Ozorowski, arcybiskup Białymstoku (Polska), zatwierdził Ruch Gloriosa Trinita według Kodeksu Prawa Kanonicznego.
Oddajmy chwałę Ojcu, Jezusowi Zbawicielowi i Duchowi Świętemu dla nieskończonego miłosierdzia i pozwólmy podziękować słodkiej Świętej Dziewicy Maryji, Matce Boga, za jej obecność w naszym życiu.

20 kwietnia 2013 w Lidzie odbyła się kongregacja na której Biskup Grodna Aleksander KASZKIEWICZ oficjalnie odczytał i przekazał dekret nr 31/B/2013 z dnia 11.04.2013, zatwierdzający Ruch Gloriosa Trinita na Białorusi.

Prywatne stowarzyszenie wiernych Ruchu Gloriosa Trinita jest uznawane i przyjmowane jako takie w archidiecezji Ancona-Osimo w osobie pro-tempore arcybiskupa Edoardo Menichelli [powołanego 4 stycznia 2015 r. przez kardynała H.H. Franciszek]. „Współpracownicy Associazione Movimento Gloriosa Trinità aspirujący do posługi święceń zostaną inkardynowani do diecezji Ancona-Osimo, która zatroszczy się o ich pobyt w Regionalnym Seminarium Piusa XI w Ankonie”.
(Ancona, 8 września 2014, Święto Narodzenia Najświętszej Maryi Panny)

H. E. Mons.Jerzy Mazur, biskup Ełku (Polska), zatwierdził Statut Ruchu Gloriosa Trinita, w dniu 15 lutego 2017 roku, zgodnie z przepisami Prawa Kanonicznego (Prot. Nr 113/2017).
Dziękujemy Bogu za to nowe uznania Kościoła w Polsce!

28 maja 2013
Wigilia Pięćdziesiątnicy ruchów i nowych wspólnot z Papieżem Franciszkiem –

24 – 28 kwietnia 2018
Trzecie Globalne Forum Chrześcijańskie odbyło się w Bogocie (Kolumbia), spotkanie z przedstawicielami wszystkich Kościołów chrześcijańskich na temat: „Niech miłość wzajemna trwa!” Papieska Rada ds. Popierania Jedności Chrześcijan zaprosiła do udziału Ruch Gloriosa Trinita, reprezentujący Kościół katolicki.

Struktura

Rada Generalna

Ksiądz Andrzej Święcinski Prezydent Ruchu
Ksiądz Jacek Czaplicki
Elena Pecori Giraldi Koordynator
Corso Pecori Giraldi
Magdalena Jakacka
Giovanni Casi
Massimo Casi
Luisa Cattaneo

Rada Krajowa Włoch

Corso Pecori Giraldi: Sekretarz
Carla Giuliani
Marco De Padova: Sekretarz Środkowych Włoch
Enza Castellone: Sekretarz Miasta Villaricca (NA)
Marisa Palluello: Sekretarz miasta Mediolanu – Moderator Konsekrowanych
Antonietta Talamo: Moderator Konsekrowanych
Elena Pecori Giraldi: Moderatrice Konsekrowanych
Paolo Palluello: Moderatore Liderów
Daniela Casi: Moderatrice Liderów
Massimo Casi: Moderatore Liderów

Rada Miasta Mediolanu

Marisa Palluello Sekretarz
Tiziana Latella Koordynator
Paolo Palluello
Ippolita Scicchitano
Daniele Scicchitano
Anna Famà

Rada Miasta Villaricca (NA)

Enza Castellone Sekretarz
Pina Acunzo Koordynator
Luigi Castellone
Rossana Vitiello
Crescenzo Vitiello
Monica Perez

Rada Miasta środkowych Włoch

Marco De Padova Sekretarz
Lucia Graciotti Koordynator
Mariangela De Padova
Maria Teresa De Angelis
Pietro Casi
Giuseppe Rella

We Włoszech Ruch jest obecny

Mediolan
Parafia Matki Bożej Wspomożycielki
Sanktuarium S. Maria della Consolazione
Kościół S. Bartolomeo

GROTTAMMARE (AP)
Atelier w domach

SAN BENEDETTO DEL TRONTO (AP)
Kościół Sanktuarium Sacramentini
Kościół San Giuseppe

NUMANA (AN)
Parafia San Giovanni Battista

VILLARICCA (NA)
Parafia San Francesco

Ruch Gloriosa Trinita jest obecny na świecie:

POLSKA
Diecezja Łomżyńska
Diecezja Białystocka
Diecezja Ełcka

BIAŁORUŚ
Diecezja Grodzieńska

LITWA
Diecezja Vilkaviškis