'Jeżeli Pan domu nie zbuduje, na próżno się trudzą ci, którzy go wznoszą.' (Sal 127)

Wspólnota Gloriosa Trinità opiera się na 5 FILARACH:

1) Chrystologiczny: Jezus Chrystus jest centrum naszego życia, wszystko zaczyna się od Niego i prowadzi do Niego, On jest Alfą i Omegą; wszystkie nasze kroki, gesty, uczynki i intencje muszą wychodzić od Niego i do Niego prowadzić, wszystko musi być czynione dla Chrystusa, w Chrystusie iz Chrystusem. Zwieńczeniem centralnej roli Chrystusa w naszym życiu jest Krzyż, narzędzie walki, które sam Bóg zaproponował nam wszystkim, i które prowadzi nas do codziennego i ostatecznego zwycięstwa nad złem. Chcemy wykorzystać to narzędzie, podążając wszystkimi drogami wskazanymi przez Trójcę Świętą.

2) Antropologiczny: naszym pragnieniem jest wejść w życie człowieka i dzielić jego trudnościami; zanurzyć się w jego cierpieniach, umieć być poruszonym, współczującym; towarzysząc mu w Jezusie zarówno w ciemności, jak i w świetle.

3) Eklezjalny: Chrystus dla zbawienia człowieka założył Kościół. W Kościele, wspólnocie wierzących, uczymy się żyć wspólnotowym aspektem wiary, wcielać ją w środowiskach, w których żyjemy. Jesteśmy dumni, że należymy do Kościoła katolickiego z jego radościami i trudnościami, które są wspólne dla każdego doświadczenia życia wspólnotowego. Sam Jezus Chrystus, Najwyższy Kapłan i Pasterz Kościoła, uczy nas radości, przyjmowania i pokonywania trudności, jednocząc się jako wielka rodzina Synów Bożych.

4) Charyzmatyczny: Chcemy otworzyć się na dary Ducha Świętego, wzywając Go w każdej naszej modlitwie.

5) Ewangelizacyjny: czujemy, że mamy misję głoszenia wszystkim, że Jezus nas kocha w prosty i bezpośredni sposób. Za pomocą tego kerygmatycznego sposobu ewangelizacji pragniemy dotrzeć do wszystkich środowisk: biur, szkół, ulic, klubów, środowisk kulturalnych i sportowych ... itd.

Duchową tożsamość członków Ruchu Gloriosa Trinità charakteryzuje:

Komunia serc: dar od Boga, charyzmat, którym żyjemy i do którego jesteśmy wezwani, aby się nim opiekować i bronić; tworzy wspólnotę bez murów, ludzi, którzy mają te same pragnienia, te same myśli, którzy kierują swoje dusze do Jezusa, nawet na odległość. Ten dar jest ofiarowany przez Boga poprzez modlitwę i chwile życia wspólnotowego. Otwiera nas na wzajemny szacunek, na całkowite zaufanie, które wyklucza podziały i zazdrość.

Akceptacja cierpienia: uznajemy, że cierpienie jest podstawową bronią, która, jeśli jest przeżywana w Jezusie, prowadzi do zwycięstw we wszystkich wydarzeniach życia duchowego i codziennego, zarówno w szczegółach, jak iw najważniejszych sprawach w życiu. Każdy z nas doświadcza cierpienia jako uczestnictwo w życiu Jezusa (kenosis). Jesteśmy przekonani, że w Jezusie nie ma śmierci bez Zmartwychwstania, to daje nam siłę do nadziei.

Pokora: naszym pragnieniem jest stać się małym, całkowicie zapomnieć o sobie, aby pozwolić Jezusowi wzrastać i maleć. Pragniemy spalać siebie jak świece, oświetlając i perfumując środowiska, do których Pan nas ześle, próbując emanować wonią Jezusa, a nie naszą, Jego światła, a nie naszego.

Posłuszeństwo: nie możemy iść drogą Jezusa inaczej, jak tylko przez posłuszeństwo, tak jak On był posłuszny Ojcu. Posłuszeństwo Kościołowi katolickiemu jest fundamentalnym filarem powodzenia naszej misji. Pragniemy być uważnymi słuchaczami, rozpowszechniającymi nauczanie Papieża i Biskupów, zgodnie ze wskazaniami Kościoła. Żyjemy przede wszystkim w posłuszeństwie kapłanowi prowadzącemu, jako przejawowi woli Bożej, i wszystkim kapłanom, którzy posługują we wspólnocie.

Służba: jest oznaką tego, jak bardzo każdy z nas ucieleśnia Jezusa w swoim życiu. Świadectwo i głoszanie tego, co zrobił Jezus, nie jest obowiązkiem, ale wyrazem miłości. Wytrwałość w służbie uczy nas hojności i życia dobroczynnego. Pragniemy wyrazić bezinteresowną i autentyczną służbę.

Poznaj nas

Gloriosa Trinità pragnie zbudować „Wspólnotę bez murów”, w której ludzie, pozostając w swojej specyficznej rzeczywistości życia, żyją w głębokiej komunii serc, krocząc tą samą drogą. Szczególną uwagę zwraca się na tych, którzy żyją w trudnym momencie, czują się zagubieni, odrzuceni, a nawet zawiedzeni. Nasza misja oferuje zasoby ludzkie i duchowe parafiom, które tego sobie życzą, wspierając duszpasterstwo młodzieży i rodziny.

Adoracja

Eucharystia jest centrum naszej duchowości. Podczas adoracji eucharystycznej, w osobistej rozmowie z żywym i prawdziwym Bogiem, rodzą się życiowe wybory i decyzje. Oprócz cichej adoracji przeżywamy także spotkania wspólnotowej adoracji. Modlitwa, pieśni uwielbieniowe i pogłębianie Słowa Bożego to autentyczne chwile uzdrowienia mocą komunii, które przemieniają nasze serce i nasze życie.

Maria

Przeżywamy naszą drogę pod opieką Najświętszej Maryi Panny, do której wstawiennictwa uciekamy się modlitwą różańca, aby sprowadzić Jezusa na świat, służyć Bogu i wstawiać się za bliźnim w Komunii, tak jak ona. Obraz Maryi Królowej Ucieczki jest mile widziany w różnych wspólnotach świata, które świadczą o otrzymanych przez nią łaskach. Każde święto Maryi obchodzone jest z wdzięcznością, a pielgrzymka do Jej poświęconych sanktuariów jest źródłem nowości w drodze, dzięki jej czujnemu i troskliwemu macierzyństwu.

Muzyka

Projekt muzyczny Gloriosa Trinità pragnie, aby charyzmat muzyki i śpiewu służył budowaniu osoby i całej wspólnoty, jako kanał, przez który przechodzi Duch Święty, jako droga do silniejszego spotkania z Bogiem, chwalenia i kochania Go. Projekt muzyczny Gloriosa Trinità przedstawia muzyczne inicjatywy Ruchu i promuje muzyczne wydarzenia ewangelizacyjne, również w porozumieniu z podmiotami, które o to proszą.

ODWIEDŹ NASZ KANAŁ YOUTUBE:

GLORIOSA TRINITA POLSKA MUZYKA

Zatwierdzenie Ruchu Gloriosa Trinità

W Kościele, Matce i Nauczycielce, uczymy się przykładu świętości, której świadczą ci, którzy nim żyją, pijemy z jego duchowego źródła i karmimy się jego nauką.

W tym celu Gloriosa Trinità bierze udział w wielkich spotkaniach, które proponuje nam Kościół: Światowe Dni Młodzieży; Światowe Spotkania z Rodzinami; Światowe Spotkania z Ruchami. W 2018 roku Papieska Rada ds. Popierania Jedności Chrześcijan zaprosiła Ruch do udziału w Światowym Forum Chrześcijan, reprezentującym Kościół katolicki.

W wywiadzie, którego Gloriosa Trinità udzieliła TV2000 podczas Wigilii Pięćdziesiątnicy Ruchów i Nowych Wspólnot z Papieżem Franciszkiem w Rzymie w 2013 roku, podzieliliśmy się naszym charyzmatem i filarem kościelnym: obejrzyj wywiad.

Jego Ekscelencja Kardynał Dionigi Tettamanzi, arcybiskup Mediolanu, w dekrecie z dnia 4 kwietnia 2007r. podziękował Ruchowi Gloriosa Trinità (Prot. gen n 1071), i tak stwierdza: „… I uznaję, że Stowarzyszenie Ruch Gloriosa Trinita należy zakwalifikować do wszystkich zamiarów i celów, jak prywatne stowarzyszenie wiernych, przewidzianych przez Kodeks Prawa Kanonicznego „.

Jego Ekscelencja, arcybiskup Stanisław Stefanek, biskup Łomży, podpisał Dekret Zatwierdzający stowarzyszenie Ruchu Gloriosa Trinità, statut (Prot. n. 299/13/2007) podpisany w dniu 6 marca 2007 roku.

S. E. Mons. Gervasio gestori, biskup San Benedetto del Tronto, Ripatransone, Montalto, w dniu 21 listopada 2010 r., w święto Chrystusa Króla, zatwierdził Ruch Gloriosa Trinità, przewidziany w Kodeksie Prawa Kanonicznego, Prot dekret. 66/210.

W dniu 12 lutego 2013 roku Jego Ekscelencja Edward Ozorowski, arcybiskup Białymstoku (Polska), zatwierdził Ruch Gloriosa Trinità według Kodeksu Prawa Kanonicznego.
Oddajmy chwałę Ojcu, Jezusowi Zbawicielowi i Duchowi Świętemu dla nieskończonego miłosierdzia i pozwólmy podziękować słodkiej Świętej Dziewicy Maryji, Matce Boga, za jej obecność w naszym życiu.

20 kwietnia 2013 w Lidzie odbyła się kongregacja na której Biskup Grodna Aleksander KASZKIEWICZ oficjalnie odczytał i przekazał dekret nr 31/B/2013 z dnia 11.04.2013, zatwierdzający Ruch Gloriosa Trinità na Białorusi.

Prywatne stowarzyszenie wiernych Ruchu Gloriosa Trinità jest uznawane i przyjmowane jako takie w archidiecezji Ancona-Osimo w osobie pro-tempore arcybiskupa Edoardo Menichelli [powołanego 4 stycznia 2015 r. przez kardynała H.H. Franciszek]. „Współpracownicy Associazione Movimento Gloriosa Trinità aspirujący do posługi święceń zostaną inkardynowani do diecezji Ancona-Osimo, która zatroszczy się o ich pobyt w Regionalnym Seminarium Piusa XI w Ankonie”.
(Ancona, 8 września 2014, Święto Narodzenia Najświętszej Maryi Panny)

H. E. Mons.Jerzy Mazur, biskup Ełku (Polska), zezwolił na działalność Ruchu Gloriosa Trinità na terenie Diecezji Ełckiej w dniu 15 lutego 2017 roku (Prot. Nr 113/2017).
Dziękujemy Bogu za ten mandat i zaufanie!

28 maja 2013
Wigilia Pięćdziesiątnicy ruchów i nowych wspólnot z Papieżem Franciszkiem –

24 – 28 kwietnia 2018
Trzecie Globalne Forum Chrześcijańskie odbyło się w Bogocie (Kolumbia), spotkanie z przedstawicielami wszystkich Kościołów chrześcijańskich na temat: „Niech miłość wzajemna trwa!” Papieska Rada ds. Popierania Jedności Chrześcijan zaprosiła do udziału Ruch Gloriosa Trinità, reprezentujący Kościół katolicki.

Struktura

Rada Generalna
 • ks. Andrzej Święciński Prezydent Ruchu
 • Ksiądz Jacek Czaplicki
 • Elena Pecori Giraldi Koordynator
 • Corso Pecori Giraldi
 • Magdalena Jakacka
 • Marcin Chodkowski
 • Massimo Casi
 • Luisa Cattaneo
Rada Krajowa w Polsce
 • ks. Jacek Czaplicki – Sekretarz Generalny
 • Magdalena Komorowska  – Koordynator
 • Iwona i Wojciech Komorowscy – Moderatorzy Osób Konsekrowanych        
 • Elżbieta i Adam Świtaj  – Moderatorzy Trynitarzy
 • Magdalena i Tomasz Jakaccy – Moderatorzy Liderów
 • Marcin Chodkowski – członek Rady Generalnej
 • Jolanta Pergoł – Sekretarz Miasta Wyszków
 • Marzena Mielańczuk – Sekretarz Miasta Białystok
Rada Miasta Łomża przy Sanktuarium Miłosierdzia Bożego w Łomży
 • Iwona KomorowskaSekretarz
 • Wanda Niedźwiedzka  – Koordynator            
 • Wojciech Komorowski
 • Ala Mertens
 • Barbara Tyszka
 • Adam Świtaj

Rada Miasta Łomża przy parafii pw. Krzyża Świętego

 • ks. Wiesław Ołowski
 • Tomasz Jakacki Sekretarz
 • Robert Pachucki Koordynator
 • Cezary Snarski
 • Jolanta Mściwujewska
 • Hanna Klimczuk
 • Barbara Tadaj
Rada Miasta Wyszków przy parafii pw. Św. Wojciecha
 • Jolanta PergołSekretarz
 • Agnieszka SerafinKoordynator
 • Agnieszka Turek
 • Iwona Minasiewicz
 • Marcin Chodkowski
 • Edyta Kozłowska
Rada Miasta Białystok
 • ks. Wojciech Wojtach
 • Marzena  MielańczukSekretarz
 • Mieczysława NartowiczKoordynator
 • Piotr Mielańczuk
 • Joanna Krasucka
 • Tomasz Krasucki
 • Ewa Zegarowicz
Rada Wspólnoty w Białymstoku przy parafii pw. Św. Rafała Kalinowskiego
 • Elżbieta AndrulewiczSekretarz
 • Ewa KolczykiewiczKoordynator
 • Mieczysława Gajdowska
 • Jolanta Baraszkiewicz
 • Zofia Jarząbek
 • Franciszek Wiśniewski
Rada Wspólnoty Grajewo
 • Bożena GrądzkaSekretarz
 • Anna Kalinowska – Koordynator
 • Urszula Kraujutowicz
 • Marek Piotrowski
Rada Wspólnoty Giżycko
 • ks. Paweł Zaskowski
 • Beata BudzińskaSekretarz
 • Marzanna Barżykowska
 • Danuta Piotrowska
 • Jolanta SobolewskaKoordynator
 • Ewa Łukaszewicz
 • Piotr Łukaszewicz
 • Radek Budziński
Rada Wspólnoty Ełk
 • ks. Tadeusz Białous
 • Małgorzata WakułaSekretarz
 • Marcin ŻywnoKoordynator
 • Katarzyna Żywno
 • Grażyna Kobus
 • Monika Jagłowska
 • Michał Pieczyński
Rada Wspólnoty Wizna
 • Mariola FrelingSekretarz
 • Roberta KapelewskaKoordynator
 • Iwona Abramowicz
 • Sławomir Abramowicz
 • Henryk Czerwiński
 • Krystyna Wileńska
Rada Wspólnoty Kolno
 • ks. Mateusz Dembiński
 • Elwira SikoraSekretarz
 • Sławomir RydelKoordynator
 • Robert Sikora
 • Wojciech Błażejczyk
 • Alina Śleszyńska
 • Jadwiga Żegalska
Rada Wspólnoty Zambrów
 • ks. Grzegorz Kierski
 • Halina PrzybylskaSekretarz
 • Justyna LutostańskaKoordynator
 • Tomasz Przybylski
 • Jarosław Strekowski
 • Ewa Michalska
 • Henryk Góralczyk
Rada Wspólnoty Ostrołęka
 • ks. Bartosz Samełko
 • Barbara DobrowolskaSekretarz
 • Elżbieta KowalskaKoordynator
 • Aleksandra Samsel
 • Jolanta Kołakowska
 • Wioletta Napiórkowska
 • Mirka Małkowska
Rada Wspólnoty w Białymstoku przy parafii pw. Św. Ojca Pio
 • Teresa Beszterda – Sekretarz
 • Anna Rozwadowska – Koordynator
 • Aneta Czmut
 • Leszek Rozwadowski
 • Aniela Leonowicz
 • Beata Kużma
 • Magdalena Tomczuk
Rada Wspólnoty w Mońkach przy parafii pw. Matki Boskiej Częstochowskiej i Św. Kazimierza
 • Jadwiga Omielan – Sekretarz
 • Beata Milewska – Koordynator
 • Kazimierz Omielan
 • Anna Bielińska
 • Bogdan Bieliński
 • Alina Sienkiewicz
 • Małgorzata Strzeszewska
Ruch Gloriosa Trinità obecny na świecie:

WŁOCHY:

 • Mediolan
  – Parafia Matki Bożej Wspomożycielki
  – Sanktuarium S. Maria della Consolazione
  – Kościół S. Bartolomeo
 • Grottamare
  – Atelier w domach
 • San Benedetto del Tronto
  – Kościół Sanktuarium Sacramentini
  – Kościół San Giuseppe
 • Numana
  – Parafia San Giovanni Battista
 • Villaricca
  – Parafia San Francesco

 

POLSKA:

Diecezja Łomżyńska
Archidiecezja Białostocka
Diecezja Ełcka

BIAŁORUŚ:
Diecezja Grodzieńska

LITWA:
Diecezja Vilkaviškis