W dniu 14 grudnia 2021 r. Fundacja Matka Miłosierdzia otrzymała status Organizacji Pożytku Publicznego. Nasza Fundacja zostanie dodana do wykazu organizacji pożytku publicznego uprawnionych do otrzymania 1% podatku dochodowego od osób fizycznych za 2022 r. w publikacji Narodowego Instytutu Wolności z dnia 15 grudnia 2022r. na stronie www.niw.gov.pl/opp/wykaz-opp
Pierwsza możliwość przekazania 1% podatku dochodowego od osób fizycznych nastąpi w roku 2023 przy rozliczeniu roku 2022.

Poniżej zamieszczamy sprawozdanie finansowe i merytoryczne za rok 2021