Wspólnota bez murów

Katolicki Ruch Ewangelizacyjny Gloriosa Trinità

W 2000 roku Jezus natchnął księdza Andrzeja Święcińskiego, kapłana wyświęconego w diecezji łomżyńskiej w 1993r., potrzebą realizacji zamierzenia mającego na celu odnowienie współczesnych rodzin i młodzieży. Wspólnota Gloriosa Trinità jest skierowana do wszystkich, którzy chcą pogłębić lub ponownie odkryć swoją wiarę.

Ksiądz Andrzej Święciński

Trzy lata później projekt ten narodził się w konkretny sposób
w Ruchu Gloriosa Trinità.

„Nie ma znaczenia, ile dni masz,
ale ile życia jest w każdym dniu! "

Ksiądz Andrzej Święciński

Gdzie nas spotkasz

„Pamiętam ten bardzo ważny dzień, taki jaki był dzisiaj!
Fantastyczne doświadczenie, które otworzyło mi serce i wprowadziło mnie do wspólnoty braci ”.

Daj się poruszyć, to też dla Ciebie! Poniżej nasze cotygodniowe spotkania.

Zapraszamy do kontaktu i na nasze cotygodniowe spotkania!

CODZIENNE MSZE ŚW. KS. ANDRZEJA ŚWIĘCIŃSKIEGO

Zamawianie Mszy Świętych
w dedykowanych intencjach

MSZE ŚW. KS. ANDRZEJA ŚWIĘCIŃSKIEGO

Podajemy do wiadomości wszystkim wiernym, że istnieje cały czas możliwość zamawiania Mszy Świętych, odprawianych przez
ks. Andrzeja Święcińskiego.
Zgłoszenia Mszy Św. i wszelkich informacji udziela Roman ze Wspólnoty GT w Łomży, tel. 605 150 619.
Gorąco zapraszamy!!!

Młodzież Gloriosa Trinità

Atelier - ONLINE
Serdecznie zapraszamy do wspólnej modlitwy na spotkaniu modlitewnym ATELIER ONLINE.

Trwajmy w jedności i komunii. W górę serce - Pan jest z nami.

Atelier ONLINE terminy i linki do spotkań prześlemy w odpowiedzi na e-mail pl.gloriosatrinita@gmail.com


Radio Nadzieja
Lectio Divina
wtorek o godz. 19.00
Adoracja
środa o godz. 19.00
Zapraszamy do słuchania i udziału w naszej audycji radiowej Lectio Divina w Radio Nadzieja w każdy wtorek o godz. 19.00.

Zachęcamy słuchaczy do dzielenia się swoją medytacją podczas trwania programu pod numerem telefonu +48 86 2151414

Zapraszamy do uczestnictwa w naszej Adoracji emitowanej w Radio Nadzieja w każdą środę o godz. 19.00.

Warszawa
Parafia pw. Św. Barbary
Msza Święta i Adoracja Najświętszego Sakramentu w każdą środę o godz. 18.00

ATELIER ONLINE
Raz w tygodniu spotkanie modlitewne (terminy i linki do spotkań prześlemy w odpowiedzi na e-mail pl.gloriosatrinita@gmail.com)

Niedzielna Msza Święta
Trzecia niedziela miesiąca
o godz 18.00

Białystok
Parafie:
pw. Św. Ojca Pio,
pw. Św. Rafała Kalinowskiego,
pw. Św. Józefa Oblubieńca NMP
Goniądz
Parafia pw. Św. Agnieszki
Mońki
Parafia pw. Matki Boskiej Częstochowskiej i Św. Kazimierza
Białystok
Parafia pw. Św. Ojca Pio
Msza Św. i Adoracja
wtorek godz. 18.00
Parafia pw. Św. Rafała Kalinowskiego
Msza Św. i Adoracja
poniedziałek godz. 18.00
Parafia pw. Św. Józefa
Msza Św. i Adoracja
czwartek godz. 18.00
Goniądz
Msza Św. i Adoracja w ostatnią niedzielę miesiąca o godz. 17.00
Mońki
Msza Św. i Adoracja
środa godz. 18.00

Łomża
Sanktuarium Miłosierdzia Bożego
Parafia pw. Krzyża Świętego
Kolno
Parafia Chrystusa Króla Wszechświata
Szczepankowo
Parafia pw. Św. Wojciecha
Wizna
Parafia pw. Św. Jana Chrzciciela
Zambrów
Parafia pw. Ducha Świętego
Łomża
Sanktuarium Miłosierdzia Bożego
Adoracja - czwartek o godz. 19.30
Msza Św. - niedziela o godz 12.00
Parafia pw. Krzyża Świętego
Adoracja - środa o godz. 18.40
Msza Św. - niedziela o godz 19.00
Kolno
Msza Św. i Adoracja
poniedziałek o godz. 18.00
Szczepankowo
Msza - I niedziela m-ca o godz. 10.00 adoracja - I sobota m-ca o godz. 20.00
Wizna
Msza Św. - niedziela o godz. 16.00
Adoracja - piątek o godz. 19.30
Zambrów
Adoracja - czwartek o godz. 18.30

Ełk
Parafia pw. Św. Jana Pawła II
Parafia pw. Św. R. Kalinowskiego
Giżycko
Parafia pw. Św. Brunona
Grajewo
Parafia Trójcy Przenajświętszej
Kętrzyn
Parafia pw. Św. Jerzego
Ełk
Parafia pw. Św. Jana Pawła II
Msza Św. i Adoracja
wtorek o godz. 18.30
Parafia pw. Św. R. Kalinowskiego
Msza Św. i Adoracja
czwartek o godz 18.00
Giżycko
Msza Św. i Adoracja
wtorek o godz. 18.00
Grajewo
Msza Św. i Adoracja
wtorek o godz. 18.00
Kętrzyn
Msza Św. i Adoracja
czwartek o godz. 18.45

Ostrołęka
Parafia pw. Św. Antoniego
Rzekuń
Parafia pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa
Czerwin
Parafia Trójcy Przenajświętszej
Troszyn
Ostrołęka
Msza Św. i Adoracja
niedziela o godz 18.00
Rzekuń
Msza Św. - niedziela o godz. 17.00
Adoracja - wtorek o godz. 19.30
Czerwin
Msza Św. - niedziela o godz. 10.00
Troszyn

Wyszków
Parafia pw. Św. Wojciecha
Radzymin
Kaplica przy Sanktuarium Św. Jana Pawła II
Wyszków
Msza Św. - niedziela o godz. 12.30
Adoracja - piątek o godz. 19.00
Radzymin
Msza Św. i Adoracja
piątek o godz. 19.00

Aktualności

Media

Don Andrea Swiecinski

Nasce il 10 Novembre 1968 a Grajewo, in Polonia.

Ordinato sacerdote nel 1993, comincia il suo ministero nella Diocesi di Łomza.

Nel 1998 viene inviato per un’esperienza pastorale a Milano dove, il 2 Aprile 1999, Venerdì Santo, durante la celebrazione della Via Crucis riceve una profonda grazia di conversione e rinnovamento del suo sacerdozio.

Nell’Agosto del 2000, durante un’Adorazione Eucaristica, riceve l’ispirazione del progetto che si chiamerà Movimento Gloriosa Trinità.

Consacrato a Dio per questo fine in forma privata insieme a dodici laici, alla presenza di P. Flaviano Tabbia, loro padre spirituale, tre anni dopo realizza questo progetto.

Dopo quattro anni torna a Łomza in Polonia e anche là fonda il Movimento.

Dal 2008 risiede a Milano nella Parrocchia di S. Maria Ausiliatrice con incarichi pastorali ed è stato nominato Confessore presso il Duomo.

Il 13 Aprile 2017 è stato designato Canonico Onorario del Capitolo della Cattedrale di Łomza.

Sacerdote con un forte carisma di predicazione, ha guidato gli Esercizi Spirituali per sacerdoti e Religiose.

E’ autore di testi e musiche di canti contenuti nei CD pubblicati dal Movimento.

Qualche data

2000: nasce il Movimento Gloriosa Trinità

2003: è istituita la Fondazione Regina del Rifugio

2004: inizia il Cammino del Movimento a Milano

2004: fondazione del Movimento in Polonia

2005: prima Congregation Internazionale (Polonia)

2006: fondazione del Movimento in Bielorussia

2008: prime Consacrazioni

2014: prima Assemblea dei Consacrati

2016: inizia il Cammino dei Trinitari

2018: fondazione del Movimento in Lituania

2020: Consacrazione al Cuore Immacolato di Maria – Nascita delle Legioni di Maria

Ksiądz Andrzej Święciński

Urodził się 10 listopada 1968 roku w Grajewie.

Święcenia kapłańskie przyjął w 1993 roku, swoją posługę rozpoczął w diecezji łomżyńskiej.

W 1998 roku został wysłany na misję duszpasterską do Mediolanu, gdzie 2 kwietnia 1999 roku, w Wielki Piątek, podczas celebracji Drogi Krzyżowej, otrzymał głęboką łaskę nawrócenia i odnowienia swojego kapłaństwa.

W sierpniu 2000 roku podczas adoracji eucharystycznej otrzymał natchnienie do projektu, który będzie nosił nazwę Ruchu Gloriosa Trinita.

Z tego powodu ksiądz Andrzej razem z 12 świeckimi dokonał w formie prywatnej aktu konsekracji Bogu, w obecności śp.Ojca Flaviano Tabbia (Marzec 2001). Po trzech latach ta decyzja wydała swój owoc w postaci utworzenia Ruchu Gloriosa Trinita.

Po czterech latach wrócił do Łomży w Polsce i tam też założył Ruch.

Od 2008 r. Przebywa w Mediolanie w parafii Najświętszej Maryi Panny Wspomożycielki z obowiązkami duszpasterskimi i został mianowany spowiednikiem Duomo.

13 kwietnia 2017 został mianowany Honorowym Kanonikiem Kapituły Katedry Łomżyńskiej.

Kapłan z silną charyzmą kaznodziejską, prowadził Ćwiczenia Duchowe dla kapłanów i osób zakonnych.

Jest autorem tekstów i utworów muzycznych zawartych na płytach CD wydawanych przez Ruch.

Kilka dat

2000: rodzi się ruch Gloriosa Trinita

2003: powstaje Fundacja Regina del Rifugio

2004: Ruch rodzi się w Mediolanie

2004: założenie ruchu w Polsce

2005: Pierwsza Międzynarodowa Kongregacja (Polska)

2006: założenie Ruchu na Białorusi

2008: pierwsze konsekracje

2014: pierwsze Zgromadzenie Osób Konsekrowanych

2016: rozpoczyna się formacja Trinitarzy

2018: założenie Ruchu na Litwie

2020: Konsekracja Niepokalanemu Sercu Maryi – Narodziny Legionów Maryi